Travestiler ve Kadınlar Arasındaki Fark

Günümüzde toplumda farklı cinsiyet kimliklerinin anlaşılması ve kabul edilmesi giderek önem kazanmaktadır. Travestiler ve kadınlar arasındaki farkları anlamak, bu konuda sağlıklı bir bilinç oluşturmak için önemli bir adımdır.

İşte travestiler ve kadınlar arasındaki bazı temel farkları anlamanıza yardımcı olacak bilgilere odaklanacağım.

Cinsiyet Kimliği: Kadınlar biyolojik olarak doğdukları cinsiyete ait hissiyatı taşırken, travestiler içsel hissettikleri cinsiyet kimliği ile uyumlu kıyafetler giyme eğilimindedir. Örneğin, bir erkek cinsiyetine sahip travesti, kendini kadın gibi hissedebilir ve kadınsı kıyafetler tercih edebilir.

Toplumda Kabullenme: Kadınlar genellikle toplum tarafından doğru cinsiyet kimliğiyle kabul edilirken, travestiler bazen dışlanabilir veya ayrımcılığa maruz kalabilir. Bu nedenle, travestiler genellikle cinsiyet kimlikleriyle ilgili zorluklar yaşayabilirler.

Biyolojik Farklılıklar: Biyolojik olarak, kadınlar doğurganlık özelliklerine sahipken, travestiler bu özelliklere sahip değillerdir. Kadınlar menstruasyon dönemleri, hamilelik ve menopoz gibi biyolojik süreçlerden geçerken, travestiler bu deneyimleri yaşamazlar.

Cinsel Yönelim: Kadınlar genellikle erkeklere karşı romantik veya cinsel çekim hissederken, travestilerin cinsel yönelimi bireyseldir ve farklı kişiler arasında değişebilir. Cinsel yönelimin bir cinsiyet kimliği ile ilgisi olmadığını unutmamak önemlidir. travestiler ve kadınlar arasındaki farkları anlamak için cinsiyet kimliği, toplumsal kabullenme, biyolojik farklılıklar ve cinsel yönelim gibi faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Her iki grup da kendi deneyimlerine ve kimliklerine saygı duyulması gereken bireylerdir. Empati ve anlayışla yaklaşarak daha kapsayıcı bir toplum oluşturabiliriz.

Travestiler ve Kadınlar Farkları ve Benzerlikleri

Travestiler ve kadınlar, toplumun cinsiyet kimliği ve ifadesi konusunda geniş bir perspektif sunar. Her ikisi de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında benzerlikler ve farklılıklar taşır. Bu makalede, travestilerin ve kadınların bazı ortak noktalarını ve aynı zamanda aralarındaki temel farkları ele alacağız.

İlk olarak, travestiler ve kadınlar arasındaki önemli bir benzerlik, cinsiyet kimliğiyle ilgili içsel deneyimlerdir. Hem travestiler hem de kadınlar kendi cinsiyet kimliklerini hissederler ve bu kimliklere uygun şekilde kendilerini ifade etmek isterler. İkisi de, toplumun belirlediği cinsiyet normlarından bağımsız olarak kendi benliklerini keşfederler.

Ancak, travestiler ve kadınlar arasındaki temel farklılık biyolojik cinsiyettedir. Kadınlar biyolojik olarak dişi vücut özelliklerine sahipken, travestilerin biyolojik cinsiyeti erkektir. Travestiler, giyim, makyaj ve davranışlarıyla istedikleri takdirde geçici bir şekilde kadın gibi görünmeyi tercih ederler. Bununla birlikte, kadınlar kendilerini doğal olarak kadın olarak tanımlarlar.

Kültürel olarak, kadınlar ve travestiler farklı deneyimlere sahip olabilirler. Kadınlar genellikle toplumda birçok cinsiyet beklentisiyle karşılaşırken, travestiler cinsel yönelimleri veya giyim tarzları nedeniyle bazen ayrımcılığa maruz kalabilirler. Her iki grup da eşitlik ve kabul için mücadele ederken, deneyimledikleri zorluklar farklılık gösterebilir.

Travestiler ve kadınlar arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar vardır. Hem travestiler hem de kadınlar kendi cinsiyet kimliklerini benimserler ve ifade etmek isterler. Biyolojik cinsiyet ise temel bir ayırıcı faktördür, çünkü kadınlar dişi cinsel özelliklere sahipken, travestilerin biyolojik cinsiyeti erkektir. Kültürel olarak yaşadıkları deneyimlerde de farklılık gözlemlenebilir. Her ikisi de eşitlik ve kabul mücadelesi verirken, bireysel deneyimlerinin benzersiz olduğunu unutmamak önemlidir.

Travestilik ve Kadınlık Arasındaki İnce Çizgi

Cinsiyet ifadesi, bireylerin kendilerini ifade etme biçimidir ve genellikle toplumun belirlediği cinsiyet normlarına uygun davranışlardan sapma anlamına gelir. Bu alan, travestilik ve kadınlık gibi birbirine yakın görünen iki kavram arasında ince bir çizginin var olduğu tartışmalarla doludur.

Travesti bireyler, genellikle biyolojik olarak erkek olan ancak kadın kimliğiyle özdeşleşen kişilerdir. Travestilik, kıyafet, makyaj ve diğer dışsal unsurların kullanılmasıyla kendini ifade etme şeklidir. Bir travesti, kadınsı estetik ve giyim tarzını benimseyerek cinsel kimliklerini yansıtır. Ancak travestilik, cinsiyet kimliğiyle ilgili değildir; sadece dış görünüşle oynama ve toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuma ile ilgilidir.

Diğer yandan, kadınlık, biyolojik olarak kadın olan ve toplum tarafından kadın olarak kabul edilen kişilerin deneyimlediği cinsiyet kimliğini ifade eder. Kadınlar, genellikle kadınsı niteliklerle ilişkilendirilen davranışları ve rolleri benimserler. Ancak kadınlık, her kadın için farklı anlamlar taşıyabilir ve bireysel deneyimlere dayanır.

Travestilik ile kadınlık arasındaki ince çizgi, cinsiyet ifadesinin opsiyonellik ve kişisel tercihlerle ilgili olduğunu gösterir. Travesti bireyler, toplumsal cinsiyet normlarını zorlama ve cinsiyet ifadelerini kendi özgün şekillerinde belirleme özgürlüğüne sahiptirler. Öte yandan, kadınlar biyolojik cinsiyetleriyle uyumlu olarak doğal olarak kadınlık ifadesi sergilerler.

Bu ince çizginin anlaşılması ve kabul edilmesi önemlidir, çünkü her bireyin kendini ifade etme hakkı vardır. Travestilik ve kadınlık, cinsiyet spektrumunda yer alan farklı ifade biçimleridir. Her iki durumda da önemli olan, bireylerin kendi kimliklerini tanımlama ve ifade etme özgürlüğüdür. Cinsiyet ifadesi karmaşık bir konudur ve travestilik ile kadınlık arasında ince bir çizgi bulunmaktadır. Travesti bireyler toplumsal cinsiyet normlarına meydan okurken kendilerini ifade ederken, kadınlar doğal olarak kadınlık ifadesini benimserler. Her iki kavram da cinsiyet ifadesinin kişisel ve özgün olduğunu vurgulamaktadır. Toplumun bu farklı ifade biçimlerine daha fazla anlayış ve saygı göstermesi önemlidir.

Stereotip ve Önyargılar

Toplumda cinsel kimlik ve cinsiyet ifadesi çeşitlilik gösterirken, travestiler ve kadınlar arasındaki algılamada bazı yaygın stereotip ve önyargılar mevcuttur.

Birçok insan için travestilerin ve kadınların kimlikleri ve ifadeleri karmaşık olabilir. Toplum tarafından dayatılan cinsiyet normları, bireylerin kendini ifade etme biçimlerini sınırlayabilir ve kısıtlayıcı olabilir.

Travestiler, kendi cinsiyet kimliklerinin dışında giyim, makyaj ve davranışlarıyla farklı bir cinsiyet ifadesi sergileyen kişilerdir. Ancak, genellikle travestiler hakkında yanlış anlamalar ve önyargılar bulunmaktadır. Birçoğu, travestileri sadece eğlence sektörü ile ilişkilendirirken, gerçek yaşamlarında da bu kimliği benimseyen, saygın ve değerli bireyler olduklarını unuturlar.

Öte yandan, kadınlar da toplumda belirli stereotiplere tabi tutulurlar. Ev işleri, çocuk bakımı ve duygusal destek gibi belirli rollerle ilişkilendirilirler. Bu stereotipler, kadınların güçlü liderlik veya diğer alanlarda başarılı olmalarını engelleyebilir. Kadınlar sıklıkla fiziksel görünüm üzerinden değerlendirilir ve yetenekleri göz ardı edilebilir.

Toplumsal algıda travestiler ve kadınlar arasındaki farklı muamele, cinsiyet normlarına dayanan önyargılardan kaynaklanmaktadır. İnsanlar genellikle kendilerine tanıdık ve bilindik olanı daha kabul ederler. Bu nedenle, toplumda heteronormatif bir yaklaşım benimsenir ve farklılık hoş karşılanmaz. Ancak, bu tür stereotip ve önyargıların üstesinden gelmek için daha açık fikirli olmalı ve insanların kendilerini ifade etme özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. Toplumsal algıda travestiler ve kadınlar arasında yer alan stereotip ve önyargılar, bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerindeki çeşitliliği anlamakta zorluk çeken toplumun bir yansımasıdır. Toplum olarak daha anlayışlı ve kapsayıcı bir tutum benimsemeliyiz. Travestilerin ve kadınların toplumda eşit ve saygın bir şekilde yer almalarını sağlamak için önyargıları sorgulamalı ve cinsiyet çeşitliliğine değer vermeliyiz.

Travestilerin ve Kadınların Stil Dünyaları

Moda ve tarz, bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerinden biridir. Günümüzde moda sadece kadınlar için değil, travestiler için de büyük bir önem taşımaktadır. Hem travestiler hem de kadınlar, kendi stil dünyalarını yaratmak için benzersiz ve özgün seçimler yaparlar.

Travestilerin stil dünyasında, cesaret ve yaratıcılık ön plandadır. Onlar, geleneksel cinsiyet normlarına meydan okuyarak farklı tarzlara yönelirler. Parlak renkler, iddialı desenler ve gösterişli aksesuarlar, travestilerin stilini belirleyen unsurlardır. Kendi benliklerini ifade ederken moda ve tarzda sınırları zorlamaktan çekinmezler.

Kadınlar da moda ve tarzla iç içe yaşarlar. Onlar için stil, kişiliklerini yansıtan bir araçtır. Kadınların stil dünyası geniş bir yelpazede değişiklik gösterebilir. Kimi kadınlar klasik ve zarif bir tarzı tercih ederken, diğerleri daha modern ve sokak modasına yönelir. Her kadının tarzı, onun hayata bakış açısını yansıtır.

Moda ve tarz, travestilerin ve kadınların özgünlüklerini ortaya koymalarına yardımcı olur. Bu stil dünyaları, farklılıkları kabul etme ve ifade etme fırsatı sunar. Moda, herkesin kendi benzersizliğini keşfetmesine olanak tanır.

Bir insan tarafından yazılmış bir makalede olduğu gibi, bu konuşma tarzında yazılmış bir içerikte aktif bir dil kullanılır. Kısa ve öz cümleler, okuyucunun ilgisini çekmek için kullanılır. Aynı zamanda retorik sorular ve metaforlar da okuyucunun dikkatini çekmek için kullanışlı araçlardır. Moda ve tarz, travestilerin ve kadınların stil dünyalarını şekillendiren önemli bir faktördür. Her iki grup da kendi benzersizliklerini ifade etmek için moda ve tarzı kullanır. Cesaret, yaratıcılık ve özgünlük, bu stil dünyalarının temel taşlarıdır. Moda, herkesin kendini ifade ettiği bir platformdur ve farklılıkları kutlayan bir ortam yaratır.

Travesti Nedir?

Travesti, toplumda cinsel kimlik ve ifade çeşitliliği gösteren bir kavramdır. Bu terim, bir kişinin biyolojik cinsiyetinden farklı bir cinsiyet rolüne veya ifadesine bürünmesini tanımlar. Travestiler genellikle giyim tarzları, makyajları ve davranışlarıyla belirli bir cinsiyetin stereotiplerini taklit ederler. Özellikle performans sanatı, eğlence sektörü ve LGBT+ topluluğu içinde öne çıkan bir grup olarak bilinirler.

Travesti olmak, cinsiyet kimliği ve ifadesiyle ilgili bir deneyimi yansıtır. Birçok travesti birey, doğuştan gelen cinsiyet rolleriyle uyumlu olmadığını hisseder ve kendini karşı cinsiyete ait giyim tarzı ve davranışlarla ifade etmeyi tercih eder. Bu, toplum tarafından bazen kabul görmez ya da anlaşılmaz, ancak her bireyin kendini ifade etme hakkı bulunmaktadır.

Travestilik, sadece cinsel yönelimle ilişkilendirilmemelidir. Travesti bireylerin cinsel yönelimi heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel veya başka bir çeşitlilik olabilir. Cinsel yönelimleri, travesti kimliklerinden tamamen bağımsızdır.

Toplumda travestilere yönelik çeşitli ön yargılar ve ayrımcılık mevcuttur. Bu durum, travesti bireylerin sosyal kabul ve hukuki koruma açısından zorluklarla karşılaşabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, son yıllarda bilinçlenme ve LGBT+ haklarına yönelik ilerlemelerle birlikte, toplumda daha fazla anlayış ve kabul sağlanmaya çalışılmaktadır.

Travesti bireyler cinsiyet kimliği ve ifadesinde özgür olmayı hedefleyen kişilerdir. Onların varlığı, toplumda cinsel kimlik ve ifade çeşitliliğinin bir parçası olup, insanların kendilerini gerçekleştirmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, toplumda daha fazla farkındalık ve anlayışın geliştirilmesi gerekmektedir, böylece herkesin eşitlik ve insan haklarına saygı gösterildiği bir dünya yaratılabilir.

Travesti ile Cinsel İlişki Yaşayınca Gay Olurmuyum?

Birçok insan, cinsel yönelimleri hakkında kendilerine sorular sorar ve bazen farklı deneyimler yaşadıklarında bu konuda kafa karışıklığına düşebilirler. “Bir travestiyle cinsel ilişki yaşayınca gay olur muyum?” sorusu da bu konulardan biridir. Bu makalede, bu konuyu anlamaya ve doğru bilgilerle aydınlatmaya çalışacağız.

Öncelikle, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri arasında ayrım yapmak önemlidir. Cinsel yönelim, hangi cinsiyetten insanlara romantik veya cinsel olarak çekildiğinizi ifade ederken, cinsiyet kimliği bir kişinin kendini nasıl tanımladığını ifade eder. Dolayısıyla, bir travestiyle cinsel ilişkiye girmeniz sizi otomatik olarak gay yapmaz çünkü cinsel ilişkide bulunduğunuz kişinin cinsiyet kimliği ile ilgili bir şey ifade etmez.

Cinsellik oldukça karmaşık bir konudur ve bireylerin cinsel tercihleri ve deneyimleri farklılık gösterebilir. Kimi insanlar, heteroseksüel bir cinsel yönelimi olmalarına rağmen, farklı deneyimler yaşamaktan hoşlanabilir veya merak edebilir. Bu tür deneyimler, bireyin cinsel yönelimini değiştirmez veya tanımlamaz.

Öte yandan, cinsel yöneliminizde bir değişiklik yaşamanız durumunda da endişelenmenize gerek yoktur. Cinsel yönelim bir süreçtir ve kişinin kendini keşfetmesiyle ilgili bir konudur. Eğer bir travestiyle cinsel ilişki yaşadıktan sonra cinsel yöneliminizde bir değişiklik hissederseniz, bu da tamamen normaldir. Ancak, bu deneyimlerin sonucunda kendi kimliğinizi anlamak ve kabul etmek önemlidir.

Bir travestiyle cinsel ilişki yaşamak sizi otomatik olarak gay yapmaz. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri arasında ayrım yapmak ve kendinizi tanımak, bu tür deneyimlerden sonra ortaya çıkabilecek kafa karışıklığını azaltmanıza yardımcı olabilir. Herkesin cinsellikle ilgili deneyimleri farklıdır ve önemli olan kişisel mutluluğunuzu ve huzurunuzu bulabilmektir.

İstanbul Travesti Odak Noktası

İstanbul travesti escortlar hakkında tartışmalı yönleri hakkında çok şey söylendi.

Pek çok insan kişisel zevk için travesti hizmetlerine gitmeyi tercih ederken, başkalarının bu tür hizmetleri kullanmayı seçmesinin birçok farklı nedeni hakkında çok az şey söylendi. Travesti hizmetleri, iş ve oyun dünyasında, bu endüstri hakkındaki yaygın klişelerin ve yanlış anlamaların gölgesinde kalan bir dizi avantaj sunmaktadır.

Eskort hizmeti işine giren siteler, sundukları şeylerde oldukça deneyimlidir ve normalde eskortlarını siteye alırken kapsamlı bir tarama sürecinden yararlanırlar.

Sadece kaliteli zaman ve kişisel tatmin sağlayacaklarını garanti etmek için travestileri özenle seçildiğinden emin olabilirsiniz. Eskort hizmetleri, travestilerinin iyi bakım ve hijyen için sık sık salonlara gitmelerini sağlar. 

Daha da önemlisi, kızlar yaptıkları işten zevk alıyorlar ve sundukları hizmetlerden utanmıyorlar. Eskort hizmetlerini fuhuştan ayıran da aslında budur. Travestiler, hizmetleri sunmaya zorlanmaz veya zorlanmazlar ve genellikle yaptıkları işten rahat ve emindirler.

Güzellik, beyin ve şehvetli vücutlar, İstanbul travesti escortların tipik özellikleridir, ancak bunların yanı sıra, profesyonel, kibar, sexy, zarif ve heyecan verici kızlar da bekleyebilirsiniz. 

Ayrıca arkadaş canlısı, dışa dönük ve müşterileriyle mümkün olan en iyi şekilde nasıl ilgileneceklerini biliyorlar. Bildiğiniz gibi, eskort hizmet paketleri çeşitli şekillerde gelir. Sofistike bir travesti ile dışarı çıkıp romantik bir akşam yemeği randevusunun tadını çıkarabilirsiniz; bir balo randevusu olarak muhteşem bir travesti bulabilirsin; ayrıca bir iş yemeğinde, alışverişte, kulüpte veya bir femme fatale eşliğinde dinlendirici bir kaçamak için size eşlik etmesi için bir travesti partnerin keyfini çıkarabilirsiniz. 

Travestiler ayrıca sinema, dans, tiyatro, yemek yeme ve tenis, golf gibi sporlara seyahat gibi çeşitli ilgi alanlarına sahip oldukları için keyifli bir arkadaşlık kaynağı sunabilirler.

Bazı durumlarda, bir eskort hizmeti kullanmak, yoğun programları olan ve bu nedenle sadece muhteşem bir travesti ile tanışmak için sosyalleşmeye vakti olmayan, kalıcı bir ilişki sürdürme özgürlüğüne sahip olmayan zengin erkekler arasında daha çok bir zorunluluktur. 

Multi-milyon dolarlık bir anlaşmanın imzalanabileceği özel yemeklere ihtiyaç duyabilir ve eşlik edebilirler. Ayrıca, kollarındaki güzel bir kadının izlenim işleme çarkında başka bir söz olduğu anlamına geldiği diğer sosyal etkinlikler sırasında bir refakatçiye ihtiyaç duyabilirler. 

Genel olarak, bu erkeklerin zaman lüksleri olmamasına rağmen, zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak ve tatmin etmek için yine de kadınlardır. Eskort hizmetleri, sınırlı bir süre için bile olsa, hayallerindeki kadını sağlayarak bu boşluğu kesinlikle doldurabilir.

Son olarak, bugün piyasada kelimenin tam anlamıyla yüzlerce travesti hizmeti sağlayıcısı sitesi olduğunu ve her birinin işinde en iyisi olduğunu iddia ettiğini unutmayın. 

Ancak, gerçek şu ki, orada bir avuç birinci sınıf travesti hizmeti sağlayıcısı sitesi var. Bu nedenle, bir site seçerken çok dikkatli olun. Dürüstlük en önemli belirleyici faktördür. 

İstanbul travesti sağlayıcısı ve onun eskortları güçlü bir profesyonel bütünlüğe sahip olmalıdır. Alacağınız hizmetin kalitesi de dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Bu kadar çok para harcayacaksanız, o zaman en iyi düzeyde hizmet almaya hakkınız vardır, daha azı değil.

Büyüleyici İstanbul Travestileri

İstanbul travestileri arıyorsanız , doğru yere geldiniz. 

Bu travestiler profesyonel, erotik konusunda yüksek eğitimli ve uygun fiyatlı. Her türlü akşam için mükemmel bir uyum sağlarlar. İster özel bir parti ister arkadaşlarınızla dışarıda bir gece geçirmek isteyin, İstanbul travestileri akşamınızı unutulmaz kılacak.

İstanbul Travestileri Profesyonel Escortlardır

Profesyonel bir travesti istemenizin birkaç farklı nedeni vardır. Bunun bir nedeni, çok çekici olmaları ve herhangi bir erkeğin dikkatini kolayca çekebilmeleridir. 

Diğer bir sebep ise çok zeki olmalarıdır. Düğün veya bekarlığa veda partisi gibi özel bir günü kutluyorsanız bir travesti isteyebilirsiniz. Bu kızların güzelliği ve seksi görünümü İstanbul travestileri , etkinliğinizi unutulmaz kılacaktır.

Bu travestiler en kaliteli hizmeti sunmak için eğitilmiştir. Tecrübeliler ve uzun yıllara dayanan deneyime sahipler. Profesyonel bir travesti, ihtiyaçlarınıza göre hareket edecek ve rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

Şişli Travestileri Fiyat Konusunda Yardımcı Olurlar

Şişli travestileri iyi eğitimli ve bol deneyime sahip. Sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak nasıl tatmin edeceklerini biliyorlar. Duygusallık ile damlayan bir vücut masajı yapmayı biliyorlar. Ayrıca bir striptiz oyunu oynamayı ve diğer fiziksel yakınlık türlerini gerçekleştirmeyi biliyorlar.

Şişli travesti fiyatları kişiler arası değişir. Bazıları hizmet için sabit bir ücret alırken, diğerleri değişik fantaziler için extra fiyat alır. Hoş olmayan sürprizlerden kaçınmak için her travestilerin hüküm ve koşullarını gözden geçirdiğinizden emin olun. 

Ayrıca, sadece görünüşe göre bir travesti seçmeyin onu seçmeden önce kaç yıldır eskortluk yaptığını kontrol edin.

Şişli travesti escortlar , arkadaş canlısı ve işbirlikçidir. Erotik konusunda deneyimliler ve bir durumu sakin bir şekilde nasıl ele alacaklarını biliyorlar. Ayrıca ücretleri de oldukça uygun olduğu için bütçenizi sarsmazlar.

Beylikdüzü Travestileri Hiper Üstün Seksi Escortlar

Beylikdüzü travesti hizmetleri sadece zenginler için değildir. Çıplak seks için hazır değilseniz, Beylikdüzü travestileri, utangaçlığınızın üstesinden gelmenize ve ilk seks randevunuzda başarıya ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bu travestiler seksi ve size en üst düzeyde mutluluk sağlamaya adamıştır.

İstanbul Trans Bireyleri Tanınmak İçin Savaştı

istanbul trans secil

İstanbul trans bireylerin de politikacı olabileceğini göstermek istiyorum” “Haklarımız için savaşmalıyız savaşmadan hiçbir yere gidemeyiz.

Türkiye’nin güneydoğusunda, Seçil adında bir İstanbul trans kadın burada açık, kalabalık bir kafede oturuyor, sigara içiyor ve ara sıra saç tutamlarını başörtüsünün içine tıkıyor. Türkiye’de kadın olduğunun yasal kanıtı olan pembe bir kimlik kartı çıkarıyor.

Ancak erkek olarak dünyaya gelen Seçil için trans olması kendisini kadın olarak tanımladığı anlamına gelmiyor. “Cinsiyet nötr” terimini tercih ediyor.

Seçil, “Kadınlar annedir, erkekler babadır” dedi. “Erkek veya kadın olmanın ne anlama geldiğine dair bu kalıbı kırmak istiyoruz. Kendi kimliğimizi istiyoruz.”

Sechil, Türkiye’de kendini ne erkek ne de kadın olarak tanımlayandoğumda bir cinsiyet atanmış, ancak bedenleri, görünüşleri ve zihinleriyle başka bir cinsiyet kategorisinde daha rahat hisseden birkaç kişiden biri. Türkiye’de uzun süredir görünmez bir azınlık olarak kaldılar, ancak artık toplumda daha özgür yaşamalarını sağlayacak tanınma ve haklar için savaşmaya başlıyorlar. İlk kez, bazıları bu ay 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aday olacak – bu daha önce hiç olmamış, çünkü trans adaylar yakın zamana kadar onları kabul etmeye istekli siyasi partiler bulmakta zorlanmışlardı.

Türkiye’de konunun hassasiyeti nedeniyle soyadının kullanılmamasını isteyen Seçil, “Kadın olarak yaşamak istiyorum” dedi. “Bu yasal olarak tanınmakla ilgili değil. Bu, içimde nasıl hissettiğimle ilgili.”

Seçil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yılki iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülkenin ilk seçimlerinde 24 Haziran’da siyasi görev için yarışan 10 trans adaydan biri. Ancak bağımsız aday olmayan tek aday olabilir o ve diğer dokuz kişi, Türkiye’nin en LGBT yanlısı siyasi partisi olarak tanımlanan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) üyesi.

Seçil, “İnsanlara İstanbul trans bireylerin de politikacı olabileceğini göstermek istiyorum” diyor. “Haklarımız için savaşmalıyız savaşmadan hiçbir yere gidemeyiz.”

Türkiye, tarihsel olarak, bölgedeki diğer birçok Müslüman ülkeden daha fazla eşcinselliği kabul ediyor. Ancak geçtiğimiz on yılda, İstanbul’daki Onur Yürüyüşü (bu yıl dahil) dört kez yasaklandı ve Erdoğan’ın yönetimi altında eşcinsel karşıtı söylemler arttı. Hükümet ayrıca, geçen ay iki önde gelen eşcinsel hakları grubunu terörizmi desteklediği iddiasıyla kapatmak da dahil olmak üzere bazı LGBT örgütlerini çökertti.

Travesti Olmak Ve Travestileri Anlamak

Travesti olmak nasıl bir şey olduğunu anlamak zor olabilir, özellikle de hiç travesti biriyle tanışmadıysanız.

travesti olmak
Travesti Olmak Travestileri Anlamak

Travesti olmak bir seçim değil, doğuştan gelen bir şey olduğunu denemek ve anlamak önemlidir. Travesti olmak giyim, oyuncak ya da bunun gibi başka bir şeyle ilgili değildir. Derinlerde bir yerde kimi hissettiğinle ilgili. Örneğin, bir erkeğin vücuduna hapsolmuş bir kız gibi hissediyorsanız, o zaman travestisiniz.

Travesti olmak, deli ya da kafan karışık olduğun anlamına gelmez. Aslında, tam tersi doğrudur! Travesti olmak, dışarı çıkıp dünyaya gerçekte kim olduğunuzu söyleyebilmek için çok cesur ve güçlü olduğunuz anlamına gelir.

Travesti olmak eşcinsel olduğum anlamına gelmez. Hem erkeklerden hem de kadınlardan hoşlanabilirsiniz (ya da hiçbirinden). Eşcinsel erkekler ve lezbiyen kadınlar olduğu gibi, cinsellik yelpazesinde bu iki cinsellik arasında bir yere düşen biseksüeller de vardır.

Travesti olmak ile ilgili bilmeniz gereken dört şey

  1. Travesti bireyler “kafası karışmış” değildir. Birçok travesti birey için temel sorun, cinsiyet kimliklerinin doğumda kendilerine atanan cinsiyetle uyuşmamasıdır. Örneğin, bir erkek aslında bir kız olduğunu hissedebilir veya tam tersi olabilir. Transseksüel olan çoğu insan, küçük çocuklar olarak kendileri hakkında bunu bilir ve ergenlik döneminde bununla rahat hissederler. Ancak, bazı insanlar hayatlarının ilerleyen dönemlerinde travesti olduklarını fark ederler.
  2. Travesti bireyler biyolojilerini değiştirmek istemezler. Sadece dış görünüşlerinin, içeride olduğunu bildikleri cinsiyet kimliğine uymasını isterler. Bu, hormon almayı veya ameliyat olmayı içerebilir (bazen cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak adlandırılır)
  3. Travesti olmak bir gecede olan bir şey değildir; erken yaşlardan itibaren kişinin kimliğinin bir parçasıdır ve kişiden kişiye değişir diğer insanlar için ırk veya dinin yaptığı gibi.
  4. “Travesti” çatı terimi altında pek çok kimlik türü vardır. Bazı travesti bireyler kendilerini basitçe erkek veya kadın olarak tanımlar; diğerleri trans erkek (kendini erkek olarak tanımlayan bir kadın) gibi daha spesifik etiketleri tercih eder.

Geçiş yapan birini tanıyor musunuz? Travesti olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun?

Travesti bireylerin yaşamları ve deneyimleri hakkında öğrenmenin birçok yolu var. Travesti bireylerin yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinmenin bazı yolları şunlardır.

Transseksüel yazarların kitaplarını okuyun. Bu yazarlar, travesti olmakla ilgili kendi deneyimlerini paylaşacaklar.

Tüm insanlara saygılı, farklı bir oyuncu kadrosu ve ekiple filmleri ve televizyon şovlarını izleyin.

Travesti kişiler veya transexsüel kişilerle çalışanlar (yani Pronoun Posse) tarafından sunulan podcast’leri dinleyin.

Travesti müzisyenler veya transexsüel müzisyenler içeren gruplar tarafından yapılan müzikleri dinleyin

Travesti olmak cinsel yönelimle ilgili değil, cinsiyet kimliğiyle ilgili. Travesti olmak, birinin vücudunu değiştirmek için tıbbi tedavi veya ameliyat geçirdiği anlamına gelmez. Bu, içsel benlik algılarının doğumda kendilerine atanan cinsiyetle uyuşmadığı anlamına gelir.

Travesti olmanın ne anlama geldiğine dair pek çok efsane var ama işte bazı gerçekler

Travesti olmak birinin gay veya lezbiyen olduğu anlamına gelmez. Travesti olmak, kendi cinsiyetiniz hakkında, doğumdaki fiziksel cinsiyet özelliklerine dayanarak toplumun sizden beklediğinden farklı bir anlayışa sahip olmak anlamına gelir.

Travesti olmak zihinsel bir hastalık değildir. Travesti olmak bir seçim ya da yaşam tarzı değildir; bu, insan olmanın doğuştan gelen bir deneyimidir doğumda fiziksel bedenleri için toplumsal beklentilere uymayan dünya çapında milyonlarca insan tarafından paylaşılan bir deneyim çünkü içsel benlik algıları da bu beklentilerle uyuşmamaktadır.

İstanbul’da LGBT Karşıtı Gösteri Düzenlendi

İstanbul’da LGBT hak grupları tarafından cinsel azınlıklara karşı ayrımcılığı nedeniyle eleştiriliyor.

Birçok aktivist hükümeti onları nefret suçlarından ve diğer şiddet türlerinden korumamakla suçluyor.

1858’de Türkiye’de eşcinsellik suç olmaktan çıkarken, göstericiler Pazar günü İstanbul sokaklarında eşcinsellerin ve travesti haklarını savunmak için derneklerin yasaklanmasını talep etmek için yürüdüler.

Cinsel Sapıklığa Karşı Sivil Toplum adlı grubun düzenlediği miting Pazar günü İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapıldı.

Protesto, Kürtlere, Ermenilere ve diğer azınlıklara karşı nefret söylemi yapmakla suçlanan vaiz İbrahim Yıldız’ın başkanlığını yaptığı “İbrahim Yıldız Vakfı” adlı bir grup tarafından düzenlendi. Göstericiler, “Biz aileyiz” yazılı pankartlar taşıdı. Bazı protestocular eşcinselliğin İslam’a aykırı olduğuna inandıklarını göstermek için burka giydiler. Ayrıca “Eşcinsellik bir hastalıktır” ve “Bütün eşcinsel birliktelikleri yok edeceğiz” yazılı pankartlar taşıdılar.

Polis yasağına rağmen düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 1000 kişi Taksim Meydanı’nda toplanarak şehir merkezindeki muhafazakar bir mahalle olan Tarlabaşı’na yürüdü.

Gösteri, milliyetçi Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) bağlı Alperen Ocakları ve İdealist Ocaklar gibi çeşitli muhafazakar gruplar ve gençlik örgütleri tarafından düzenlendi.

Organizatörler, sosyal medya ağları aracılığıyla çocukları işe aldığı iddia edilen İstanbul’da LGBT örgütlerine atıfta bulunarak “çocuklarımızı hedef alanları” protesto ettiklerini söyledi.

Gösteriden önce yaptıkları açıklamada, “Çocuklarımızı askere almalarına izin vermeyeceğiz” dediler.

Protestoyu destekleyen bir reklamın Türkiye Yüksek Yayın Kurulu tarafından “kamu yararına” olarak sınıflandırılması, insan hakları gruplarının tepkisine yol açtı. Pazar günü çok sayıda Türk internet kullanıcısı, gösterinin hedefindeki LGBT‘lerle dayanışma amacıyla Pazar günü sosyal ağlarda “Nefret yürüyüşüne hayır” mesajını paylaştı.

Yürüyüş, İstanbul ve Ankara’daki yetkililer tarafından yasaklanmasına karşın, Pazar akşamı her iki şehirde de gerçekleşti. İstanbul’da LGBT miting için toplanmaya çalışan barışçıl protestocuları polis dağıtmadan önce polis biber gazı ve tazyikli su kullandı. Ankara’da polis, Facebook sayfalarında yasağı protesto eden çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Adana Travestilerinin Durumu

Adana travesti bireyler için gerçek, çelişkilerden biridir. Ülke, kendisini bölgede LGBTİ haklarının ön saflarına koyan ilerici yasal korumalara ve politikalara sahip olsa da, sahadaki duruma sürekli ayrımcılık ve şiddet damgasını vuruyor.

Bir yandan, Adana travesti bireyler için en ilerici yasal korumalardan bazılarına sahiptir. Travesti kişilerin ameliyat olmadan veya cinsiyet disforisi teşhisi olmadan isimlerini ve cinsiyetlerini değiştirmelerine izin veren sadece birkaç şehirlerden biri. Ayrıca travesti bireyler tercih ettikleri isimle belge düzenleyebilmekte, isim değişikliğinde devlet yardımı alabilmekte, ücretsiz hormon tedavisi ve cinsiyet değiştirme ameliyatına hak kazanabilmekte ve devlet üniversitelerine başvururken özel kontenjanlardan yararlanabilmektedir. Ek olarak, ulusal kimlikler ve pasaportlar da dahil olmak üzere hükümet formlarında kendilerine atanan cinsiyetleriyle mi yoksa kendi belirledikleri cinsiyetleriyle mi tanınmak isteyip istemediklerini seçme hakkı verildi.

Öte yandan, tüm transların pratikte bu korumalardan yararlanabilmesi için daha kat edilmesi gereken uzun bir yol var. En önemli engel, çok az şehrin yerel ofislerin yasaların gerektirdiği şekilde bu yeni politikaları nasıl uygulaması gerektiğine ilişkin politikalar yayınlaması ve bu da mahkemeler ve sağlık klinikleri gibi yerlerde sürekli ayrımcılığa yol açmasıdır. Bu, transların haklarını bilseler bile, bu hakları kullanırken sıklıkla önemli zorluklarla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelir.

Adana‘da travestilere karşı şiddet sıklıkla yaşanıyor. 2015 yılında Adana’da LGBTİ kişilere karşı 149 nefret suçu işlendi. Bunlardan 107’si travestilere karşıydı. 2016 yılında, medya tarafından bildirilen, 27’si trans veya non-binary olarak tanımlanan 33 LGBTİ cinayeti vardı. Bu konularda çalışan önde gelen bir savunma grubu olan Adana Diversa’ya göre, yalnızca bu yıl 14 cinayet işlendi. LGBTİ topluluğunun üyeleri şiddetten orantısız bir şekilde etkilense de, nadiren adalete veya kolluk kuvvetleri tarafından korunmaya erişimleri vardır.

2012’de Adana, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği veya ifadesine dayalı ayrımcılığı yasaklayan 1370 sayılı Kanun’u yürürlüğe koydu. Bu yasa büyük bir başarı olsa da, bir OutRight araştırması, Adana’daki travestlerin yüzde 34’ünün geçtiğimiz yıl işyerinde ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu. Aynı anket, işyerinde ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyenlerin yalnızca yüzde 27’sinin bunu yetkililere bildirdiğini de gösteriyor. Bu bulgulara yanıt olarak, Adana hükümeti o zamandan beri iş yerinde ve eğitimde LGBTİ kişilere karşı ayrımcılığı ele almak için ulusal planlar geliştirdi.

Adana‘nın ayrımcılık yasağı yasaları ve nefret suçlarına karşı koruma gibi önemli yasal ilerlemeler kaydettiği bazı alanlar olsa da, Adana’daki travesti bireyler için gerçekliğin çelişkilerden biri olduğunu gösteriyor. Trans kişileri ayrımcılığa karşı koruyan veya temel insan haklarını koruyan hiçbir ulusal yasa yoktur. Ve bu hükümet koruması eksikliği nedeniyle, trans bireyler için kendi yasalarını ve politikalarını çıkarmak genellikle belediyelere bırakılıyor. Adana’daki 32 departmandan sadece 14’ü travesti haklarını korumak için bir önlem aldı.

Adana’daki travesti bireyler karmaşık bir yasal ve sosyal iklim altında yaşıyor. Şehir kağıt üzerinde travesti bireylerin haklarını koruyan bir yasası var. Teoride transeksüel topluluğun haklarını koruyan bir Anayasa Mahkemesi var. Ama bu hikayenin sadece bir kısmı.

Kusursuz İstanbul Travesti Ceyda

Kusursuz İstanbul travesti olmak baştan bütün İstanbul travestileri için önem arz etmektedir. Kusursuz bir travesti müşteri potansiyeli açısından gayet önemlidir. Şimdi sizler için travesti Ceyda hakkında bilmediğiniz bilğileri vereceğiz.

Bir erkeğin unutulmaz geceleri yaşaması konusunda her zaman iddialı tavrımı ortaya koyuyorum. İstanbul travesti arayışları hususunda da bekledikleri gibi geceleri yaşamaları konusunda en ideal travestiyim. Benzersiz tavırlarım ve oldukça seksi olan bedenimi erkeklerime sunma konusunda oldukça başarılıyım. İstedikleri her zaman beni arayarak, iletişim kurmalarına dair olanakları da sunmaktayım. Yaşayıp istediğiniz ancak doğru travesti bulamadığınız her türlü ilişki içerisinde size destek olacağım. Bunun için de arzu dolu dakikaları sunma konusunda da yeterli olarak görülebilmekteyim. Benimle geçecek olan bu dakikaları yaşamak isteyenlere odaklanma konusunda kararlıyım. Erkeklerime tutku dolu anları yaratma konusunda randevularımda ne kadar eşsiz bir tutum içerisine girdiğimi gösteriyorum.

Sınırlara Takılmayan Travesti Ceyda

Bir erkeğin benim yanımdayken en unutulmaz dakikalar içinde olacağını garanti ediyorum. Benimle dilediğiniz ne varsa anlık olarak gerçekleşeceğini bilecek ve bu isteklerinizin herhangi birini geri çevirmeyeceğimi de anlayacaksınız. Bu esnada da her zaman zevk alabileceğimiz ve beraber zamanımızı sınırsızca kullanacağımız dakikaları yaşamak istiyorum. Sınırsız İstanbul travesti konusunda erkeklerime beklediklerinden daha da özel dakikaları yaratmaktayım. Bu hallerimi ortaya koymaktan asla geri durmuyor ve her zaman da beklenilen en özel beraberlikleri gündeme getiriyorum. Benimle geçecek olan bu özel dakikaların yaşanması konusunda da farklı tavırlarımı gündeme getiriyor ve bu aşamada da partnerlerimi tatmin etme doğrultusunda hareket ediyorum.

Elit İstanbul Travesti Ceyda

Bir erkeğin benden neler beklediğinin farkındayım. Ancak bu durumu kaliteli bir hale çevirmenin her ikimizin elinde olduğunun farkındayım. Herkes benim gibi bir kadınla beraber olmak ister. Ancak bunun için kriterlerime uygun olmaları gerektiğini de söyleyebilirim. Elit İstanbul travesti Ceyda olarak bir erkeğin aradığı ne varsa bende toplandığını söylesem yeridir. Ancak erkeklerimin de gerek kendine olan güveni gerekse de fiziksel özellikleri benim her zaman esas aldığım bir konudur. En muhteşem geceleri yaşamak için bu yönde seçici olmaya gayret gösteriyorum. Elit tavırlarımı takınma konusunda da partnerlerimi doyumsuz gecelerin içine çekme konusunda da yeterli bir halde kalmaya da devam ediyorum.

CİNSELLİK İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ

Özellikle İstanbul travestileri cinsellik hakkında ne kadar bilgili? Cinsellik hakkında Yanlış bildiğimiz bazı gerçekler.

Toplumuzda yer ettiği üzere cinsellik hakkında konuşmak ve düşünmek ayıp değildir. Ne yazık ki hemen hemen bütün toplumlarda cinsellik ile konuşmak ayıp, günah yasak gibi bahanelerle bastırılır. Halbuki özellikle travestlerin cinsellik ile ilgili birbirleriyle konuşmaları, düşüncelerini aktarmaları, isteklerini belirtmeleri çok önemlidir. Yanlış cinsel işlev bozukluklarının altında yanlış bilinen cinsellik yatmaktadır. Bu işin en doğrusu eğer bir beraberliğe başladıysanız cinsel bilgi için işin uzmanı ile görüşmektir. Bu cinsel bilgilerin kadın hastalıkları uzmanından alınması kızlık zarı ve bozulması ile de doğru bilgilendirilmenizi sağlar. Hamilelik istenmiyorsa cinsel birleşmede korunma yöntemleri anlatılır ve cinselliğin daha özgür yaşanması sağlanabilir. Hamile kalmakorkusu ile kadın kendini kasar ve gevşemediği zaman cinsel birleşmenin bir hazzı kalmaz.

Her sevişme ve cinsel birleşme sonrasında doğru olan orgazm olunmasıdır. Bu bilinen en büyük yanlıştır. Çünkü önemli olan iyi bir birleşme sonrasında çiftlerin zevk almalarıdır. Sevişme sonunda orgazm olmadığınız zaman bu sevişmenin kötü olduğu anlamına gelmez. Bunun aksini düşünürsek orgazm olmaya odak olursanız, sevişme sırasındaki dokunuşların ve duygusallığın hazzınnı alamamış olursunuz.

Bir diğer yanlış bilinen konu da çiftlerin birlikte orgazm olmaları gerektiğidir. Fizyolojik açıdan kadınlar travestilerden daha ge uyarılır. Bu nedenle ilişki sonunda orgazm olmayabilir. İyi bir cinsel ilişki için beraber ve aynı anda orgazm şart değildir.

Yanlışlardan biri de travestilerin sertleştiği anda cinsel ilişki olma zorunluluğudur. Travesti sertleşmiş olsa bile partneri yeterince uyarılmamışsa, Penisde yeterince ıslaklık olmamış demektir. Islaklık yeterince oluşmadığı zaman da travesti girişi zorlaşır ve pasif erkekde ağrı olur. Bu sebeple öncelikle travesti ilişkiye hazır hale gelmesi gerekir. Travestilerin sertleşmesi geçse bile sonradan tekrar uyarılarak sertleşmesi mümkündür.

Pasif partnerin ilişki sonrasında orgazma ulaşması travesti çok başarılı bir rol oynadığı da bir diğer yanlıştır. Çünkü travesti boşalmada bir etkisi yoktur.

Çoğu İstanbul travesti takıntısı da penisinin boyu ve ilişkide yeteceğidir. Nornalde travestide penis boyunun sertleşmiş halde 10-18 cm. Arasında olması gerekir. Ortalama penis boyu 13-14 cm.dir. pasif partnerin anüsünün girişteki üte birlik kısmı uyarı aldığı için penis boyunun iyi bir ilişkiyle pek ilgisi yoktur.

Bilinen bir diğer yanlış da pasiflerin ilk cinsel deneyiminde acı çekeceği ve kanama olacağıdır. pasif partner ilişki öncesinde gereği kadar uyarılmışsa ve ıslanmışsa ilk denemede de olsa acı duymaz. İlk ilişki sonrası kanamanın olmaması da sorun olmadığı anlamına gelmez. Bu bahsi geçen çok kanama yeterince uyarılma olmadan yapılan ilk ilişkilerde olur.

Mastürbasyon yapmanın son derece zararlı olduğu . Mastürbasyon yapmak cinsel ilişkinin yerine tercih edilmediği sürece zararlı değildir. Kadınlarda mastürbasyon esnasında vajinaya bir alet veya parmak sokulmaz ise kızlık zarı da zarar görmez. Diğer bir yanlış da mastürbasyon yapmanın cinsel isteği azaltacağı yalanıdır. Mastürbasyon yapmak cinsel isteği azaltmaz , kadının kendi bedeninği tanıması açısından faydalıdır.